Mindblown: a blog about philosophy.

  • Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

    Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmuoto, joka tarjoaa joustavia toimintatapoja asiakkaan taitojen kehittymiseen esim. toiminnanohjaustaidot, sosiaaliset taidot ja itsetunnon rakentuminen Neuropsykiatrinen valmennus 16-29 -vuotiaille nuorille -auttaa löytämään ratkaisuja, vaihtoehtoja ja välineitä ongelmiin ja haasteisiin-vahvistaa voimavaroja, osaamista, taitoja ja uuden oppimista -edistää arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekö tukee elämän siirtymävaiheessa -lisää onnistumisen kokemuksia ja elämänhallinnan tunnetta -auttaa toimivien […]

  • Mitä on musiikkiterapia?

    Musiikkiterapia on kuntoutusmuoto, jossa yhteistoiminnallisesti toteutetaan asiakkaan kuntoutumiselle asetettuja tavoitteita. Musiikkiterapiaan on mahdollista hakea maksusitoumusta Kelan kautta, jolloin tarvitset lääkärin lähetteen ja oman hakemuksen. Kuntoutuspsykoterapia, vaativa lääkinnällinen kuntoutus, musiikkiterapeuttien palvelutuottajahaku http://www.kela.fi Mahdollista on myös tehdä sopimus suoraan musiikkiterapeutin kanssa tai hakea maksusitoumusta kunnan sosiaalitoimelta. Olen laaja-alainen musiikkiterapeutti, jolla on peruskoulutuksena psykiatrisen sairaanhoitajan tutkinto. Musiikkiterapia-opinnot olen […]

Got any book recommendations?