Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmuoto, joka tarjoaa joustavia toimintatapoja asiakkaan taitojen kehittymiseen esim. toiminnanohjaustaidot, sosiaaliset taidot ja itsetunnon rakentuminen

Neuropsykiatrinen valmennus 16-29 -vuotiaille nuorille

-auttaa löytämään ratkaisuja, vaihtoehtoja ja välineitä ongelmiin ja haasteisiin-vahvistaa voimavaroja, osaamista, taitoja ja uuden oppimista

-edistää arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekö tukee elämän siirtymävaiheessa -lisää onnistumisen kokemuksia ja elämänhallinnan tunnetta

-auttaa toimivien tavoitteiden laatimisessa -tukee itsenäisyyttä ja osallisuutta-lisää myönteisiä tunnekokemuksia

Millä tavalla?

-asiakkaaksi pääsee hakeutumalla Nuotti-valmennukseen Kelan kautta-saat Nuotti-valmentajan, jonka kanssa seuraavan viiden kuukauden aikana tapaamisisissa laadit omat tavoitteesi tälle ajalle ja suunnittelet tulevaa

-yhdessä pohditaan mitä olet tähän asti tehnyt ja mitä haluat tehdä tulevaisuudessa -erilaiset haaveet ja toiveet kannattaa ottaa puheeksi, sillä ne lisäävät halua saavuttaa jotain haaveita elämässä

-pienin askelin tutustutaan opiskelu- ja työmahdollisuuksiin -koko ajan arvioidaan yhdessä jaksamista ja voimavaroja

-verkosto otetaan mukaan tarvittavassa määrin-jalkaudutaan harrastuksen tai sosiaalisen kanssakäymisen aloittamisen vuoksi erilaisiin toimintaympäristöihin yhdessä

-erilaisiin palveluihin ohjaamista -kokonaisvaltaista tukea elämänhallintaan

-vapaaehtoista ja sovittua, yksilöllistä tukea -tavoitteena uusien toimintatapojen ja arjen selviytymistaitojen oppiminen

Kuka olen? olen taustaltani psykiatrinen sairaanhoitaja, jolla on työkokemusta perusterveydenhuollon psykiatriasta ja mielenterveystyöstä. Lisäksi olen musiikkiterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja. Näitä vahvuuksia tuon esille valmennuksessa ja tuen nuoria ottamaan omia vahvuuksiaan käyttöön erilaisin neuropsykiatrisin ja musiikkiterapeuttisin menetelmin.

Mitä on musiikkiterapia?

Musiikkiterapia on kuntoutusmuoto, jossa yhteistoiminnallisesti toteutetaan asiakkaan kuntoutumiselle asetettuja tavoitteita. Musiikkiterapiaan on mahdollista hakea maksusitoumusta Kelan kautta, jolloin tarvitset lääkärin lähetteen ja oman hakemuksen. Kuntoutuspsykoterapia, vaativa lääkinnällinen kuntoutus, musiikkiterapeuttien palvelutuottajahaku http://www.kela.fi Mahdollista on myös tehdä sopimus suoraan musiikkiterapeutin kanssa tai hakea maksusitoumusta kunnan sosiaalitoimelta.

Olen laaja-alainen musiikkiterapeutti, jolla on peruskoulutuksena psykiatrisen sairaanhoitajan tutkinto. Musiikkiterapia-opinnot olen suorittanut Eino Roiha -instituutissa ja Jyväskylä yliopiston Musiikin laitoksella. Olen opiskellut klassista kitaraa Turun Konservatoriossa ja Kuopion Musiikkiopistossa. Minulla on useita erilaisia akustisia ja puoliakustisia kitaroita, sähkökitara vahvistimineen, dzembre-rumpuja, cajon-rumpu, kantele, ukulele, sähköurkuja, akustinen piano, sähköpiano, rytmisoittimia. Näillä kaikilla on mahdollista soittaa ja säestää lauluja tai luoda omaa musiikkia. Mahdollista on myös tuoda musiikkiterapiaan omia soittimia ja tuottaa musiikkia niillä.

Käytän musiikkiterapiassa monenlaisia luovia menetelmiä ja olen neuropsykiatrinen valmentaja, jolla on takataskussa joitain käytännöllisiä keinoja, millä on mahdollista vahvistaa asiakkaan voimavaroja ja itsetuntoa. Minulla on pitkä työkokemus psykiatrisen avohoidon sairaanhoitajan työstä ja noin kolmen vuoden kokemus musiikkiterapeutin työstä.

Musiikkiterapia on prosessi, jossa muodostetaan luottamuksellinen terapiasuhde asiakkaan kanssa. Musiikkiterapiassa musiikin eri ominaisuuksia käytetään terapian välineinä. Musiikkiterapiassa on mahdollista soittaa ja laulaa sekä tehdä sävellyksiä ja lauluja nuotein tai kuvionuottien avulla. Musiikkiterpiassa on mahdollista improvisoida hetkellisen tunteen inspiroimana ja tuoda omaa mielimusiikkia esille työstettäväksi.

Musiikkiterapia auttaa rentoutumaan, rauhoittumaan ja tuottaa mielikuvia, joita on mahdollista työstää puhumalla. Musiikkiterapiassa on mahdollista tunnistaa ajatuksia ja tunteita sekä antaa itselleen mahdollisuus käsitellä sellaista, mille ei ole sanoja. Siten puhuminen ei ole välttämätöntä tai yhteinen kieli on mahdollista saavuttaa musiikin välityksellä.