Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmuoto, joka tarjoaa joustavia toimintatapoja asiakkaan taitojen kehittymiseen esim. toiminnanohjaustaidot, sosiaaliset taidot ja itsetunnon rakentuminen

Neuropsykiatrinen valmennus

-auttaa löytämään ratkaisuja, vaihtoehtoja ja välineitä ongelmiin ja haasteisiin-vahvistaa voimavaroja, osaamista, taitoja ja uuden oppimista

-edistää arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekö tukee elämän siirtymävaiheessa -lisää onnistumisen kokemuksia ja elämänhallinnan tunnetta

-auttaa toimivien tavoitteiden laatimisessa -tukee itsenäisyyttä ja osallisuutta-lisää myönteisiä tunnekokemuksia

Millä tavalla?

-asiakkaaksi pääsee hakeutumalla Nuotti-valmennukseen Kelan kautta-saat Nuotti-valmentajan, jonka kanssa seuraavan viiden kuukauden aikana tapaamisisissa laadit omat tavoitteesi tälle ajalle ja suunnittelet tulevaa

-yhdessä pohditaan mitä olet tähän asti tehnyt ja mitä haluat tehdä tulevaisuudessa -erilaiset haaveet ja toiveet kannattaa ottaa puheeksi, sillä ne lisäävät halua saavuttaa jotain haaveita elämässä

-pienin askelin tutustutaan opiskelu- ja työmahdollisuuksiin -koko ajan arvioidaan yhdessä jaksamista ja voimavaroja

-verkosto otetaan mukaan tarvittavassa määrin-jalkaudutaan harrastuksen tai sosiaalisen kanssakäymisen aloittamisen vuoksi erilaisiin toimintaympäristöihin yhdessä

-erilaisiin palveluihin ohjaamista -kokonaisvaltaista tukea elämänhallintaan

-vapaaehtoista ja sovittua, yksilöllistä tukea -tavoitteena uusien toimintatapojen ja arjen selviytymistaitojen oppiminen

Kuka olen? olen taustaltani psykiatrinen sairaanhoitaja, jolla on työkokemusta perusterveydenhuollon psykiatriasta ja mielenterveystyöstä. Lisäksi olen musiikkiterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja. Näitä vahvuuksia tuon esille valmennuksessa ja tuen nuoria ottamaan omia vahvuuksiaan käyttöön erilaisin neuropsykiatrisin ja musiikkiterapeuttisin menetelmin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *